Marketing & verkoop HB SmartTrade

Verkoop begint bij registreren van opportunities.

Beschikbaarheid per variant voorraad, verkopen inkopen

De functie beschikbaarheid per variant geeft in een oogopslag weer hoe het ervoor staat met een bepaald artikel. ...

EDI module handelingen DESADV INVOICE EDIFACT EAN-codes

Met de EDI-module kunnen basis EDI-handelingen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het importeren van EDI-berichten en het maken ...

Inkoopcombinaties/relaties klant contact

Op klant/contact niveau is in te stellen tot welke organisatie deze behoort. Daarnaast kan ook een contractklant code ...

Standaard orderregels serie artikelen

In HB SmartTrade is het mogelijk om een serie van artikelen op te nemen in een standaard verkoopcode. ...

IC (Intercompany) Beschikbaarheid voorraad database

Met deze functie kan vanuit een administratie in HB SmartTrade direct de aanwezige voorraad van een andere administratie ...

Koppeling verkoop/inkoop ETD- en ETA-tijden

Vanuit een overzicht met verkoopregels is te zien welke inkoopregel(s) gekoppeld is/zijn. Op basis van de getoonde gevraagde/bevestigde ...

Afleveradressen/tijden adres, levertijd, hoogte CMR-instructie

Bij afleveradressen kan extra informatie worden vastgelegd, zoals de palleteis van een adres, levertijd, maximale hoogte, de CMR-instructie en ...

Marge (forecast) per klant klantgroep productgroep

Per klant/klantgroep en/of productgroep kan worden ingesteld op welke manier de marge berekend moet worden. Bij het calculeren ...

Opzoeken prijzen overzicht staffels, kostprijzen

Vanuit een aantal schermen kan de functie “opzoeken prijzen” gestart worden. Na invoer van een artikel (barcode), klantcode ...

Beschikbaarheid van producten van derden voorraad artikel

Met deze functie is het mogelijk om de voorraad van een artikel te raadplegen in administraties buiten de ...

Opportunityregels opportunities artikelregels

In HB SmartTrade kunnen opportunities aangemaakt worden bij een of meerdere artikelregels. Per regel is een geschatte waarde ...

Verkoopbudgetten per verkoper artikel periode

In HB SmartTrade kunnen budgetten aangegeven worden per verkoper/artikel/periode enz. Om de invoer eenvoudiger te maken, is het ...

Versnelde orderinvoer hoogste noodzakelijke velden invullen

De standaard orderinvoer in NAV kan in sommige bedrijven als omslachtig worden ervaren. Voor deze bedrijven is er ...

Inkopen maken uit verkopen verkoopdocument inkoopdocument

HB SmartTrade biedt de mogelijkheid om vanuit een verkoopdocument direct een inkoopdocument aan te maken. Hiermee is bijvoorbeeld ...

Kruisverwijzingen over contractklanten overkoepelende organisaties

Als een klant onderdeel is van een overkoepelende organisatie, kan gebruik gemaakt worden van de kruisverwijzingen die zijn ...