HB SmartTrade – marketing/verkoop

Beschikbaarheid per variant

De functie beschikbaarheid per variant geeft in een oogopslag weer hoe het ervoor staat met een bepaald artikel. Per variant worden de voorraad, verkopen en inkopen getoond. Ook raamcontracten en planningen zijn in dit scherm te zien, gesorteerd op volgorde van belangrijkheid. Met éen druk op de knop is de positie van een bepaalde partij goederen direct op te vragen.

EDI

Met de EDI-module kunnen basis EDI-handelingen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het importeren van EDI-berichten en het maken van verzendberichten (DESADV) en factuurberichten (INVOICE). De gegenereerde berichten zijn EDIFACT-berichten en kunnen probleemloos aan derden worden aangeboden . Uiteraard zijn EAN-codes in te stellen per klant/leverancier en voor alle artikeleenheden. Naast een aantal standaard EDI-berichtsoorten is het ook mogelijk om eigen XML-imports te koppelen of eigen, klantspecifieke routines te gebruiken.

Inkoopcombinaties/relaties

Op klant/contact niveau is in te stellen tot welke organisatie deze behoort. Daarnaast kan ook een contractklant code worden aangegeven. Dit maakt het mogelijk dat er raamcontracten gemaakt worden voor klant A, en dat klant B gebruik mag maken van de afspraken (overeengekomen prijzen) in dit contract (tot de vervaldatum).

Standaard orderregels

In HB SmartTrade is het mogelijk om een serie van artikelen op te nemen in een standaard verkoopcode. Deze is niet gerelateerd aan een specifieke klant, hij kan door meerdere klanten gebruikt worden. Hiermee kan een collectie van artikelen worden samengesteld, die vervolgens snel opgenomen kan worden in verkoopdocumenten.

IC (Intercompany)
Beschikbaarheid voorraad

Met deze functie kan vanuit een administratie in HB SmartTrade direct de aanwezige voorraad van een andere administratie in dezelfde database geraadpleegd worden.

Koppeling verkoop/inkoop

Vanuit een overzicht met verkoopregels is te zien welke inkoopregel(s) gekoppeld is/zijn. Op basis van de getoonde gevraagde/bevestigde ETD- en ETA-tijden is zichtbaar of er actie ondernomen moet worden.

Afleveradressen/tijden

Bij afleveradressen kan extra informatie worden vastgelegd, zoals de palleteis van een adres, levertijd, maximale hoogte, de CMR-instructie en extra instructies voor vervoerders. Ook is het mogelijk om per afleveradres de openingstijden per dag of dagdeel in te geven. Deze informatie is allemaal direct zichtbaar bij het invoeren van een verkoopdocument.

Marge (forecast) per klant/klantgroep/
productgroep

Per klant/klantgroep en/of productgroep kan worden ingesteld op welke manier de marge berekend moet worden. Bij het calculeren van een verkoopdocument kan op basis hiervan gecontroleerd worden of de gewenste marge ook daadwerkelijk behaald zou kunnen worden. HB SmartTrade rekent overigens standaard twee marges uit, de eerste marge is puur op basis van de kostprijs vergeleken met de (bruto) verkoopprijs. In de tweede margeberekening wordt tevens rekening gehouden met eventueel bijkomende verkoopkosten (zoals transportkosten naar de klant) die ook een grote invloed op de marge kunnen hebben.

Opzoeken prijzen

Vanuit een aantal schermen kan de functie “opzoeken prijzen” gestart worden. Na invoer van een artikel (barcode), klantcode of klantgroep en eventueel een aantal, geeft het systeem een overzicht met prijzen, staffels, kostprijzen etc. Dit scherm kan o.a. gebruikt worden om op een beurs snel informatie te geven aan een prospect. Vanuit dit scherm kan eventueel ook direct een verkoopofferte of verkooporder gemaakt worden.

Beschikbaarheid van producten van derden

Met deze functie is het mogelijk om de voorraad van een artikel te raadplegen in administraties buiten de eigen database. Gegevens kunnen geïmporteerd worden vanuit externe bronnen, maar een koppeling via bijvoorbeeld een webservice is ook mogelijk.

Opportunityregels

In HB SmartTrade kunnen opportunities aangemaakt worden bij een of meerdere artikelregels. Per regel is een geschatte waarde en scoringskans aan te geven. Indien een opportunity wordt omgezet in een offerte, komen de artikelregels automatisch mee.

Verkoopbudgetten

In HB SmartTrade kunnen budgetten aangegeven worden per verkoper/artikel/periode enz. Om de invoer eenvoudiger te maken, is het mogelijk om deze budgetten vast te leggen in Excel-sheets en deze automatisch te importeren.

 Versnelde orderinvoer

De standaard orderinvoer in NAV kan in sommige bedrijven als omslachtig worden ervaren. Voor deze bedrijven is er de versnelde orderinvoer. Hierin dienen slechts de hoogste noodzakelijke velden gevuld te worden, waarna op basis van trefwoorden snel artikelen bij elkaar gezocht kunnen worden. De versnelde invoer is op te starten vanuit een klant-/leverancier- en/of contactscherm. Via de verkorte invoer kunnen uiteindelijk inkoop- of verkooporders aangemaakt worden.

Inkopen maken uit verkopen

HB SmartTrade biedt de mogelijkheid om vanuit een verkoopdocument direct een inkoopdocument aan te maken. Hiermee is bijvoorbeeld het volledige proces van een rechtstreekse levering vanuit een verkooporder af te werken.

Kruisverwijzingen over contractklanten

Als een klant onderdeel is van een overkoepelende organisatie, kan gebruik gemaakt worden van de kruisverwijzingen die zijn vastgelegd op de hoofdorganisatie. Bij de verwerking van EDI-orders wordt hier ook rekening mee gehouden.