HB SmartTrade – magazijn

Vereenvoudiging verzending/picken

Met HB SmartTrade kan vanuit een verkooporder in één keer een magazijnverzending en pickopdracht gemaakt worden. Op een verkooporder is ook direct te zien in welke fase van de afhandeling de order zit (bijvoorbeeld niet, deels of volledig gepickt). Eventueel kunnen de onderliggende magazijnhandelingen (boeken van picks en verzendingen) ook direct vanuit de order gestart worden.

FEFO afhandeling/klant eisen

Indien een bedrijf werkt volgens FEFO (First expired, First out), zal HB SmartTrade rekening houden met de vervaldatum van onderliggende artikel-, lot- en serienummers en magazijnposten. Artikelen die vervallen zijn of nog niet goedgekeurd door de kwaliteitsafdeling, zullen niet gepickt worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met verzochte leverdata van klanten. Per klant kunnen ook eisen ten aanzien van de houdbaarheid van artikelen ingesteld worden, hier wordt bij het picken van goederen ook rekening mee gehouden. Naast de FEFO-afhandeling van pickopdrachten, kunnen ook magazijnaanvullingen volgens het FEFO-principe uitgevoerd worden.

Speciale zones

In HB SmartTrade kunnen speciale zones gemaakt worden, voor bijvoorbeeld bemonstering. De aantallen die op een opslaglocatie in deze zone geplaatst worden, tellen niet mee in de beschikbare voorraad.