Magazijn HB SmartTrade

Vanuit de verkooporder in een keer alle volgende stappen klaar hebben.

Vereenvoudiging verzending / picken magazijnverzending pickopdracht

Met HB SmartTrade kan vanuit een verkooporder in één keer een magazijnverzending en pickopdracht gemaakt worden. Op een ...

FEFO afhandeling/klant eisen

Indien een bedrijf werkt volgens FEFO (First expired, First out), zal HB SmartTrade rekening houden met de vervaldatum ...

Speciale zones bemonstering

In HB SmartTrade kunnen speciale zones gemaakt worden, voor bijvoorbeeld bemonstering. De aantallen die op een opslaglocatie in ...