Inkoop HB SmartTrade

HB SmartTrade helpt je bij jouw strategische, tactische en operationele beslissingen.

Inkoopprijsvoorstel verhoging verlaging prijzen invoeren

Net zoals er aan de verkoopkant een verkoopprijsvoorstel is, is er in HB SmartTrade ook een inkoopprijsvoorstel. Hiermee ...

Koppeling inkoop/verkoop

Vanuit een overzicht met inkoopregels is te zien welke verkoopregel(s) gekoppeld is/zijn. Op basis van de zichtbare gevraagde/bevestigde ...

Douane-administratie transito vrij verkeer’-transacties

Als er sprake is van een douane-administratie, kan het systeem onderscheid maken in ‘transito’- en ‘vrij verkeer’-transacties. Deze ...

Goedkeuring (leverancier)

Op inkoopdocumenten kan een interne goedkeuring gezet worden. Ook een bevestiging van een leverancier kan hier worden vastgelegd.

Ontvangst in extern magazijn opslag goederen

Indien er gewerkt wordt met een extern magazijn voor de opslag van goederen kan deze functie gebruikt worden ...

Inkoopfactuur kostenspecificatie uitsplitsing kosten

In een inkoopfactuurregel kan een containernummer worden ingegeven. Vervolgens kan de regel automatisch verdeeld worden, op basis van ...

Aanmaak lotnummers verkoopdocument

Bij het ontvangen van goederen waarvoor artikeltracering is aangemaakt kan HB SmartTrade automatisch lotnummers aanmaken en deze vullen ...

Registratie ETD/ETA

In de logistieke wereld wordt veel gewerkt met termen als ETD en ETA. Deze velden kunnen in HB ...

Betrokken relaties contacten leveranciers

Op een inkoopdocument kan worden aangegeven welke relaties betrokken zijn bij de transactie. Dit kunnen uiteraard verschillende contacten ...

Vendor Rating leverancier

HB SmartTrade geeft de mogelijkheid om een standaard vendor rating op een leverancier aan te geven. Daarnaast kunnen ...

Invoerrechten vastlegging invoerrechtenpercentage

Per goederencode is een koppeling te maken naar een tabel, waarin per land een aantal gegevens vastgelegd worden. ...