HB SmartTrade – financieel

Afvalbeheersbijdrage

Voor de aangifte van de afvalbeheersbijdrage/
verpakkingenbelasting kan per artikeleenheid worden aangegeven welke verpakkingssoorten gebruikt wordt. Door de tarieven ook in te geven, is vooraf al van ieder artikel te berekenen welk bedrag afgedragen moet worden aan verpakkingenbelasting. HB SmartTrade bevat hier ook een standaardrapportage voor.

Tarieven extern magazijn

Als er gewerkt wordt met een extern magazijn, dan wordt dit gezien als een locatie in HB SmartTrade. Hieraan kan een leverancierscode gekoppeld worden en het is ook mogelijk om de tarieven vast te leggen voor inslag/uitslag en opslag. Hiermee kan vooraf weer gecalculeerd worden wat de te verwachten kosten zijn voor inslag/uitslag/opslag van een bepaalde inkoop- of verkooptransactie.

Milieubeheer

Per artikel kan een milieucode gekoppeld worden. Met deze milieucode kunnen automatisch toeslagen op inkoop- of verkoopdocumenten worden toegewezen. Daarnaast is het per milieucode mogelijk om aan te geven welke componenten het bevat (zoals bijvoorbeeld batterijen).

Kredietlimieten

De kredietlimiet van een klant kan in HB SmartTrade uitgesplitst worden in meerdere limieten (intern/extern). Ook kan aan limietregels een begin-en einddatum gekoppeld worden en kunnen er documentnummers en opmerkingen vastgelegd worden. Het is mogelijk om een kredietlimiet per organisatie vast te leggen waar elk lid gebruik van kan maken.

Verzamelfacturatie

Aan een klant kan een verzamelfacturatiecode gekoppeld worden. Hiermee kunnen orders verzameld worden op een factuur, op basis van bijvoorbeeld een periode, afleveradres of per order (soort).

Valuta afdekking (hedging)

In HB SmartTrade kan aangegeven worden of inkopen/verkopen in vreemde valuta afgedekt moeten worden. Nog niet afgedekte transacties zijn direct zichtbaar en per documentregel kan de afdekking/koers worden geregistreerd. Op een grootboekrekening kan daarnaast ook worden aangegeven in welke valuta hier normaliter op geboekt wordt (zoals bijvoorbeeld een zeevrachtrekening). In het systeem wordt een aparte tabel met valutaboekingen bijgehouden, die net als openstaande klant- of leveranciersposten ook geherwaardeerd kan worden tegen de actuele koers. Uiteraard worden transacties ook gejournaliseerd in de financiële administratie.

Selectie grootboekrekeningen

Op een rekeningkaart kan worden aangegeven dat deze gebruikt mag worden bij inkoop- of verkoopdocumenten. Hiermee wordt de keuzelijst voor gebruikers bij het maken van documenten aanzienlijk korter, wat de kans op fouten ook vermindert.

Kostenbeheer

Op een grootboekrekening kan aangegeven worden dat het verplicht is om bij boekingen een kostencode op te nemen. Er kan een vaste kostencode gekoppeld worden, zodat deze altijd wordt opgenomen in bijvoorbeeld een memoriaalboeking. Ook kan worden aangegeven dat boekingen op de rekening mee moeten worden genomen naar de nacalculatie. Dit geldt alleen voor boekingen die voorzien zijn van een artikelnummer en/of variantnummer. In de tabel met kostensoorten kan worden aangegeven wat de gebruikte kostensoorten zijn (zoals invoerrechten, zeevracht, trucking etc.). Per kostensoort kan weer een berekeningsmethodiek worden ingesteld. Met kostensjablonen kan een selectie van kostensoorten gedefinieerd worden.