Documenten digitaliseren HB SmartTrade

Met één druk op de knop kun je je offerte als e-mail versturen. Het tekstveld bevat de begeleidende brief en de offerte. De algemene voorwaarden worden als bijlage toegevoegd. Hoe snel en gemakkelijk kan het zijn!

Vrije velden artikelen, klanten, leveranciers

HB SmartTrade biedt voor een aantal tabellen de mogelijkheid om vrije velden toe te voegen, bijvoorbeeld artikelen, klanten ...

Verplichte velden vrij instelbaar

Op de stamtabellen (klant, leverancier, contact en artikel) kan met HB SmartTrade een controle op verplichte velden worden ...

Automatische handtekening

Op een aantal documenten is het handig als deze voorzien worden van een elektronische handtekening. In HB SmartTrade ...

Uitgebreide tekstkoppelingen velden database

Aan stamtabellen zoals klanten, leveranciers en artikelen kunt u uitgebreide teksten toevoegen. Per tekstsoort kan aangegeven worden op ...

Automatische aanmaak verplichte documenten

Voor stamtabellen (klant, leverancier en artikel) kan aangegeven worden welke documenten normaliter verplicht meegestuurd moeten worden bij inkoop- ...

Vertalingen taal koppelen

Op alle relevante tabellen van HB SmartTrade is het mogelijk om naast een omschrijving in de eigen taal ...