Bij factureren vreemde valuta zoeken naar wisselkoers

Oplossing voor wisselkoers en vreemde valuta

De oplossing van HB SmartTrade:

HB SmartTrade legt op offerte- of contractniveau vast wat de afgedekte wisselkoers is voor een transactie. Alle uit een offerte of contract voortvloeiende vervolgtransacties worden tegen dezelfde vastgelegde wisselkoers geboekt

Bij het facturen van ontvangen goederen wordt dezelfde afgedekte koers gebruikt en kan een controle hiervan worden afgedwongen