HB SmartTrade

HB SmartTrade is business software voor (inter)nationale handelsbedrijven gebaseerd op Microsoft Dynamics. Het is zo ingericht dat het overzicht biedt in complexe wereld van de handel. Alles wordt inzichtelijker, wat resulteert in meer tijds- en margebeheersing.

HB SmartTrade biedt oplossingen voor jouw problemen

Lees hieronder waar klanten tegenaan lopen en welke oplossing HB SmartTrade biedt.

HB SmartTrade

Jouw probleem:
Geen inzicht in marges

Ik heb geen idee welke marge ik op een contract of partij goederen maak

De oplossing van HB SmartTrade:

Door alle kosten voor inkoop en verkoop toe te wijzen aan een artikel, variant en/of partij, is te allen tijde inzichtelijk te maken welke kosten, omzet en marge er gemaakt zijn voor een artikel, variant, partij en/of contract

Jouw probleem:
Additionele kosten achteraf niet terug te zien in de marges en kostprijzen van artikelen

Additionele kosten achteraf, zoals extra opslagkosten voor een extern magazijn, zie ik niet terug in de marges en kostprijzen van artikelen

De oplossing van HB SmartTrade:

Met Business Central en HB SmartTrade kunnen additionele kosten altijd worden toegewezen aan een artikel, variant en/of partij, ook indien deze niet op voorraad zijn. De kosten worden met terugwerkende kracht verrekend op alle van toepassing zijnde transacties

Jouw probleem:
Het kost veel tijd om de kosten van een inkoopopdracht in beeld te krijgen

Het kost veel tijd om een goed beeld te krijgen van de kosten die aan de plaatsing van een inkoopopdracht verbonden zijn. Ik moet uitgebreid op zoek gaan naar de kosten voor vracht, transport, invoerrechten etc.

De oplossing van HB SmartTrade:

Met HB SmartTrade worden kosten en daarover gemaakte afspraken in het systeem vastgelegd. Het gebruik van kostensjablonen zorgt ervoor dat alle van toepassing zijnde kosten worden meegenomen naar het inkoopdocument. Je hoeft alleen nog aandacht te besteden aan eventuele uitzonderingen

Jouw probleem:
Bij het factureren in vreemde valuta zoeken naar de wisselkoers

Bij het factureren van binnengekomen ingekochte goederen of daaraan gerelateerde kosten in vreemde valuta moet ik altijd zoeken naar de wisselkoers waartegen ze ingekocht zijn, of tegen welke wisselkoers ik vreemde valuta heb aangekocht


De oplossing van HB SmartTrade:

HB SmartTrade legt op offerte- of contractniveau vast wat de afgedekte wisselkoers is voor een transactie. Alle uit een offerte of contract voortvloeiende vervolgtransacties worden tegen dezelfde vastgelegde wisselkoers geboekt

Bij het facturen van ontvangen goederen wordt dezelfde afgedekte koers gebruikt en kan een controle hiervan worden afgedwongen

Jouw probleem:
Geen overzicht van de locatie van een container en de inhoud

Ik heb geen goed overzicht welke container zich waar bevindt en wat de precieze inhoud isDe oplossing van HB SmartTrade:

De transportmodule van HB SmartTrade registreert welke verkoop- en inkoopregels aan een container gekoppeld zijn. Met behulp van transportorders wordt geregistreerd in welk transport of op welk schip een container zich bevindt. De ETD en ETA per route worden vastgelegd en direct bijgewerkt in de gekoppelde inkoop- en verkoopregels. Tevens kan er via live tracking weergegeven worden waar het betreffende schip zich bevindt

Jouw probleem:
Niet weten wat de voorraadwaarde is van goederen onderweg

Ik weet niet precies wat de voorraadwaarde is van goederen die onderweg zijnDe oplossing van HB SmartTrade:

In HB SmartTrade kun je de voorraadlocatie zo instellen dat de ontvangst van een inkooporder gedaan wordt op een ‘Goederen Onderweg’ locatie. Deze creëert voorraad welke niet beschikbaar is voor verkoop en een tijdelijke voorraadwaarde in het grootboek

Bij ontvangst en na controle in het magazijn wordt deze voorraad eenvoudig verplaatst naar de reguliere voorraadlocatie en wordt de werkelijke voorraadwaarde zichtbaar in het grootboek. Deze functionaliteit geeft een preciezer inzicht in de totale voorraadwaarde, wat van belang kan zijn bij het financieren van de inkoop van goederen

Jouw probleem:
Voor kwaliteitsbeheer en -controle afhankelijk van extra software van een andere leverancier

Ik ben voor kwaliteitsbeheer en -controle van binnenkomende goederen aangewezen op extra software en ondersteuning van een andere leverancier


De oplossing van HB SmartTrade:

HB SmartTrade is voorzien van een interne kwaliteitsmodule, waarmee je vooraf kunt instellen welke producten gekeurd moeten worden bij binnenkomst van goederen. Op deze manier kun je een beeld krijgen van de kwaliteit van de producten van een specifieke leverancier. Deze keuring en testen worden binnen de applicatie vastgelegd. Ten tijde van deze keuringen is de voorraad niet beschikbaar voor verkoop of andere processen

Een afgekeurde partij wordt direct, afhankelijk van het keuringsresultaat, in quarantaine geplaatst, waardoor deze niet beschikbaar komt voor verkoop of andere processen

Jouw probleem:
Contracten en artikelreferenties voor een groep klanten kunnen niet centraal onderhouden worden

Contracten en artikelreferenties voor een groep klanten moeten altijd gekopieerd worden naar iedere individuele klant en op meerdere plaatsen onderhouden worden

De oplossing van HB SmartTrade:

Met HB SmartTrade kun je individuele klanten uit een groep koppelen aan één ‘contractklant’. Zo kun je alle artikelreferenties en contracten voor de hele groep centraal onderhouden en kan elke klant gemakkelijk verwijzen naar zijn/haar contract en bestelde artikelen

Jouw probleem:
Geen overzicht van uit te leveren goederen

Ik weet nooit wanneer goederen bij een klant kunnen worden uitgeleverd
_

De oplossing van HB SmartTrade:

Voor elke afleverlocatie van een klant legt HB SmartTrade de dagen en tijden vast waarop goederen kunnen worden geleverd of wanneer deze gesloten is. In verkoopdocumenten wordt hiermee rekening gehouden, zodat geen goederen geleverd worden op dagen of tijden die voor de klant slecht uitkomen. Levertijden kunnen worden gebruikt als instructie aan de expediteur, om te voorkomen dat deze in de pauze van een klant voor de deur staat

Jouw probleem:
Geen overzicht van artikelen die (binnenkort) vervallen

Artikelen die vervallen zijn of binnenkort uit het assortiment gaan verdwijnen kunnen nog steeds worden verkocht
_
De oplossing van HB SmartTrade:

Met de artikelstatus van HB SmartTrade kun je aangeven in welke documenten artikelen wel of niet gebruikt mogen worden

Tevens kunnen waarschuwingen worden weergegeven, bijvoorbeeld over het uitlopen van een product, of wanneer een artikel in een document wordt gebruikt

Jouw probleem:
Stamgegevens zijn niet goed te categoriseren

Ik kan mijn stamgegevens niet goed genoeg categoriseren, waardoor het lastiger wordt om de juiste verkooprapportages te maken

De oplossing van HB SmartTrade:

Aan de tabellen voor stamgegevens (klanten, leveranciers, artikelen) voegt HB SmartTrade vijf additionele velden toe met onderliggende tabellen, welke je zelf kunt configureren. Deze gegevens worden in elke transactie meegenomen en zijn op elk gewenst moment eenvoudig in rapportages te verwerken

Dit geldt ook voor de velden die HB SmartTrade al standaard toevoegt aan stamgegevens zoals: merk, status (artikelen), klantformule, inkooporganisatie (klanten)

Jouw probleem:
Het ontvangen en uitleveren van inkoop- en verkooporders kost veel tijd

Het ontvangen en uitleveren van inkoop- en verkooporders is een tijdrovende administratieve activiteit


De oplossing van HB SmartTrade:

Oplossing: Met HB SmartTrade zijn een aantal ‘shortcuts’ geïntroduceerd waarmee verschillende activiteiten versneld kunnen worden uitgevoerd, zoals:

  • ontvangen en opslaan van goederen met mgazijnbeheerfunctionaliteit
  • invoeren van verkooporders
  • leveren van verkooporders met magazijnfunctionaliteit
  • factureren van verwachte inkoop- en verkoopkosten
  • aanmaken van verkoopdocumenten op basis van inkoopdocumenten (offertes, orders, contracten)
  • aanmaken van inkoopdocumenten op basis van verkoopdocumenten (offertes, orders, contracten)

In- en verkoop

Marge per contract: op elk niveau weten wat je verdient!

Logistiek

Alle
bewegingen
inzichtelijk!

Financieel

Betalingen direct verwerkt: altijd écht actueel!

Voorraad

Voorraadbeheer alijd geoptimaliseerd!

Kwaliteit

Kwaliteitsbewaking:
certificering eenvoudig gemaakt!

Eén systeem

Voor in- en verkoop,
warehouse en logistiek!